Jeton Kelmendi TONI
Jeton Kelmendi - Türk

Jeton Kelmendi
Contact
Si shkohet për të vet vetja
Books
Photo
Français
Español
Português
فارسی
العربية
Nederlandse
Bangla
Hrvatski
Română
Deutsch
English
Македонски
українську
Россию
Ελληνικά
Türk
Svenska
Norsk
Finnish
Polska
Italiano
Bosanski
Slovenščina
հայերեն
中;;文;; China
日;本; (Japonise)
한;국;어; Corean
Eesti
Externel links
Photos of Kelmendi
Guestbook 

Biyografi [değiştir]

Jeton Kelmendi

 

YETON KELMENDİ

NASIL SEVMELİ

UNITED STATES OF AMERICA

Yeton KELMENDİ şiir 2

The opinions expressed in this manuscript are solely the opinions of the author and do not represent the opinions or thoughts of the publisher. The author represents and warrants that s/he either owns or has the legal right to publish all material in this book.

"NASIL SEVMELİ

"

All Rights Reserved. Yeton Kelmendi

Copyright © 2011

Yazar: Yeton KELMENDİ Çeviri: Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK

Önsöz:

Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK

Kapak Tasarımı

: Lida Sherafatmand

This book may not be reproduced, transmitted, or stored in whole or in part by any means, including graphic, electronic, or mechanical without the express written consent of the publisher except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews.

ISBN:

978-1-4477-4283-8

PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Nasıl Sevmeli şiir 3

Ö N S Ö Z

Kosova çağdaş Arnavut şiirinin genç temsilcisi Yeton Kelmendi‟nin “

Memleket ve milliyet sevdalısı Kelmendi, kendisine Arnavut ismini veren yüzbinyıllık vatanının tanrısını parlak düşünceye benzetir. Kelmendi‟nin şiirlerinde öne çıkan vatan ve

Nasıl sevmeli?” adını taşıyan bu şiir kitabında, sadece nasıl sevmenin sorgusu değil maneviyattan maddiyata doğru birçok konu, lirizmin en güzel örnekleriyle birlikte ele alınıyor. Şiirlerinde serbest nazım biçimini tercih eden Kelmendi, mısra kesitleri ve kelimelerle yarattığı ahenk ile her dizede okuyucusunu tebessüm içerisinde bırakacak güzel şaşırtıcı heyecanlarla karşı karşıya bırakıyor. Lirik şiirlerinde yalın bir dil, yer yer hitap ve mecazlı bir üslup kullanılıyor. özgürlük konusu değişik boyutlarıyla ele alınır. Vatan sevgisi, „ruhunun dilini Dardanya’nın1 özlemi alacak‟ kadar kuvvetli bir maneviyattır. Memleket, aşk ve şiir demektir onun için: “Aşk/ Senin için/ Mısraların güzelliğiyle birlikte çevrelesin/ Memleketini”. Bu memleketin önde gelen Arnavut yazar ve lideri İbrahim Rugova‟nın aziz hatırasının da mısralaştığı memleket dizelerinde, “Şehitler tepesinde/ Dinlendiğin/ Süre içerisinde/ Hayal et/ Ve dua et Dardaniya’n/ İçin...” diyerek, yazar ebediyete intikal eden

1

Dardaniya, Arnavut milli tarihinde Arnavutların köken olarak İlirler’den geldiklerine dair öne sürdükleri döneme ait ve bugünkü Kosova toprakları üzerinde Dardanların kurdukları M.Ö. 4. ila 3. yüzyıllara uzanan krallığın adıdır. Yeton KELMENDİ şiir 4

Rugova‟nın dualarına emanet eder memleketini. Acı ve sıkıntılı dönemlerden geçen memleketinde yarınlardan endişe duyulur, böyle zamanlarda bazen sevgilinin varlığı dahi önem arz etmez.

Neredeyse bütün şiirlerinde sevgiliye seslenen yazar, sevgiye, aşka, çağırıda bulunmaktadır. Aşkı, sevgiliyi beklerken, Kelmendi‟nin dizelerinde aşk kirayla barınır.

Gözlerin, karanlığı ışıklandırdığı gecelerde yazar bohem bir dünyanın içerisindedir. Ve böyle gecelerde sürekli giden sevgiliyi bekleyiş halinde bulmak mümkündür eserin müellifini. Bu şiirlerdeki sevgililer şımarık, bazen aksidir; onlara nasıl sevebileceğini öğretmelerini isterken, Kelmendi‟ye göre, “Kadın dediğin/ Zamansız bir şey olmalı”dır. Sevgili için en güzel lirik şiirlerini okuyucusuyla bu kitapta paylaşan yazar için “Esmer/ Kızların güzelliği/ Mısraların güzelliği”yle eşdeğerdir. Akşam üzeri, gece vakitlerinde, gökyüzü altında, gölgelerde, bohem ortamlarda karşımıza çıkan Kelmendi‟nin şiirlerinde geçmişlerin sonunda bizi gelmemiş bir gelecek bekleken, mekanda ve zamanda tüm sınırlar, olağan durumlar aşılır. Zaman ve mekanın sınırlarını geçerek dört boyutlu bir ortamda hislerini, düşüncelerini, fikirlerini tasvir etmeye çalışan Kelmendi‟nin bu kitaptaki kimi şiirlerinde konu bütünlüğüne rastlayamıyoruz. Birçok şiirinde kendiyle ve iç dünyasıyla hesaplaşan yazar, eserlerinde sessizlik ve insanlık ötesini de sorgulamaya çalışır. Maddiyattan maneviyata, fanilikten hakikate geçiş yaptığı bu şiirlerinde ilahi ve gerçek varlıklar, Anteu, Prometheu, Helena gibi Yunan tanrı ve tanrıçaları, kraliçeler, ünlü ressam Van Gogh gibi isimler karşımıza çıkar. Nasıl Sevmeli şiir 5

Çoğu şiirinde düşünceye, söze, kelimeye ve mısraların değerine dikkati çeken yazarın eserlerinde bayan söz, bay düşünce olarak sembolleşir. İmla kurllarından ziy

ade nokta, virgül, soru işareti, söz, sessizlik gibi kelimeleri birer sembol ve mecazlı anlatım unsuru olarak tekrarlayarak kullanan Kelmendi, memleket, mısra gibi sözcüklerle de tekrir sanatına sık sık başvurmaktadır.

“Gözlerinin aynasında/ Gökyüzünün yıldızı gibiyim”

Ünlü akademisyen ve çağdaş Fransız şa

şeklnde estetik benzetmelerle şiirde estetik söylemleri de yakalayan Kelmendi‟nin dizelerinde, “Gözlerimin kulaklarını tıkadım/ Uyudum/ Mayınları işitmesin görüntüsü...” gibi dizelerle söylemde yenilikler, çağdaş yaklaşımlar getirmektedir. Şimdiye kadar yayınlanmış sekiz şiir kitabı, bir tiyatro oyunu, birçok edebiyat ödülü bulunan Kelmendi‟yi edebiyat eleştirmenleri, son zamanların Arnavut çağdaş şiirinin değerli bir temsilcisi olarak tanıtmaktadırlar. iri Athanase Vatchev De Thracy‟ye göre, “Güçlü hisleri kısa bir şiirden daha etkili bir biçimde dile getirmekten daha üstün ne olabilir ki. Vahşi canavarın kükreyişi böyle temsil edilmez mi, bütün gücünü toplamak için böyle hazırlanmaz mı? Yeton Kelmendi’nin şiiri de böyle bir imajı temsil etmektedir, şiiri her daim özünü kükrer biçimde dışa vurmakta, öz anlamını yitirmemektedir. Şiirlerindeki lirizmin yoğunluğu okuyucunun iliklerine kadar işlemektedir. Eliptik mısraları, insan ruhunun en iyi ve en sadık duygularının özünü elde etmektedir. Kelmendi, zamanımızın en Yeton KELMENDİ şiir 6

büyük şair simalarından biridir. Bu Kosovalı şairin eserleri, sadece Arnavut edebiyatını değil, bütün edebiyatları onurlandırmaktadır.

Arnavutçadan Türkçeye çevirisini

Bu eseri okurken Arnavut çağdaş şiirinin kendine özgü sanat ve ifade biçiminden, şiirin evrensel güzelliğinden zevk alacağınıza inanıyoruz. Bu çevirinin ayrıca çağdaş Arnavut edebiyatının Türk sanat çevrelerinde tanıtımına, her iki edebiyat ailesi arasındaki sanat ve edebi ilişkilerinin daha da pekiştirilmesine hizmet sunacağını umuyoruz.

gerçekleştirdiğimiz Kelmendi‟nin bu eserinde, çağdaş şiirin ve kelimelerin sanatsal estetik kıvraklığının hazzını yaşadık. Çeviri boyunca şiirlerin orjinel dildeki anlamı ve şiirselliğini yitirmemesi olduğu gibi, Türkçeye ve onun yapısına, anlam ile sanatsal niteliğini eşdeğerde yansıtması için elimizden geldiğince hassasiyet göstermeye çalıştık.

1. 06. 2011, KOSOVA

Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK*

*

Priştine Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi, tanergucluturk@hotmail.com Nasıl Sevmeli şiir 7

Burada geçmişin sonunda

Bizi olmayan bir gelecek bekler

Këtu e në fund të shkuarjes

Na pret një e paardhur Yeton KELMENDİ

şiir 8 Nasıl Sevmeli şiir 9

İLİRCE

Ölçülmez hiçbir şeyle

Bedeninin ağırlığı

Havanın gücü

Hızlılıkların yavaşlaması

Yansıman bile görünmüyor

Sanki

Ölçü aracı yok

Ya da

Herşeyi atlayarak aşar

Sözcüğün ruhu için

Bir gramdan daha az unutulmazsın

Kulağın, gözün ötesindesin

Yüz bin yıl

Parlak düşüncesin

Ve hiç kimse

Ölçememiştir

Bana

ARNAVUT

ismini veren

tanrımın vatanını

Auderghem, Şubat 2007

Yeton KELMENDİ şiir 10

ILIRISHTE

Nuk matet me asgjë

Pesha e trupit tënd

Forca e ajrit

Ngadalsimi i shpejtësive

Nuk të shihet as anadrita

Sikur

S’ka njësi matëse trakeje

Ose

I kapërcen të gjitha

Për shpirt të fjalës je

Një nëngram harrimi

Tej veshit e syrit

Njëqind e një mijë vjet

Mendim i ndritur

Je

Dhe kurr

Kush me t‘mat s‘ka mundur

Atdheu im i Zotit që ma dha emrin

SHQIPETARË

Auderghem, shkurt 2007

Nasıl Sevmeli şiir 11

C

ESARETİN İÇİN

Bir gün

Benim günüm gelecek

Eğer gerçekse

Herkesin birer günü var

Ve ben beklemeyi bilirim

Boşluğunu doldurabilmek için

Toprağın ekmeğin olacak

Suyun yayın

Evet

Senle ne yapabiliriz

Yarına kadar inansam

O günün à hali noktasında

Viyana, 2006 yazı

Yeton KELMENDİ şiir 12

PËR KURAJO

Një ditë

Do të vijë dita ime

Nëse është e vërtetë se

Gjithkush e ka nga një ditë

Dhe Unë do të dij ta pres

Do ti ketë bukë toka

E uji kroji

Sa ti mbush zbrastitë

Po

Çfar të bëjmë me ty

Mobesim në nesër

Në pikë të hallit à ajo ditë

Vjenë, verë 2006

Nasıl Sevmeli şiir 13

BAYAN SÖZ BAY DÜŞÜNCE

Bir şiirin son sözcükleri

Ve sen de

1 Biraz konuştum Aksi Fazla zaferci Bayan Büyüklüğün için almıyorum dir

Giyinik düşünceleri soymaya müsade ettiğini

bilirsin

Çıplakları

Keyfimin kostümüyle giydirmeliyim Diyorum

Ya da

Erkeğin de eşine

Herkesin

Herkese

diyebildiği

Seni seviyorum demem yetiyorsa sana

Bayan

Benim tamamen farklı bir görüşüm var

2

Düşüncenin sözsüz değeri olmadığı

Gibi Ya da sözün

Düşünces

ini yorulmadan söylediği gibi

İnsanın ruhusun

Yeton KELMENDİ şiir 14

Sen sözde bayan

Ve ben bay düşünce

Herşeyi böyle gördüm

Sadece seninle seni kendimle

Aşkın bu formülü

Her yerde

Modernizimden sonraya

nü bile

Kaldıysa

Bu yüzden

Bayan söz güzelsiniz

Bay düşünce

Güzelliğinizi verdiği zaman

3 Ve de Kabullenmemiz gerek ki

Sessizlik

Bize neler olduğunu

Endişeyle izlemekte

Yeter artık

Bayan söz

Şimdi öpmek istiyorum

Sadece bir defa

İkinci üçüncünün

Nasıl geleceğini bilmiyorum Özgürlüğün bırak özgürce bıçaklasın

Nasıl Sevmeli şiir 15

Söz de

Düşünce de bırak

İstediğini

Konuşsun

Ben

Şimdi ilk öpücüğü istiyorum

Paris, Temmuz 2006

Yeton KELMENDİ şiir 16

ZONJA FJALË E ZOTËRI MENDIM

1 Kam fol pak Ndryshe Tepër ngadhënjyeshëm Zonjushe Por them S’ma merr për të madhe Fundja fjalët e një poeti Janë Dhe ti e dinë se lejohet Mendimet e veshura me i zhvesh Cipë cullak E të zhveshurat Me i veshë me kostume të qejfit tëm Ose Nëse për ty ka mjaftuar Të them të dua Atë që ja thotë gjithkush Gjithkujt Edhe burri gruas vetë Zonjushe Unë kam krejt tjetër mendim 2 Sikur Mendimi s’ka vlerë pa fjalën Apo fjala Nasıl Sevmeli şiir 17

Ç’thotë pa e lodhur mendjen

Shpirt njeriu Ti je zonja fjalë E unë zotëri mendim Krejt kështu i kam pa Vetën me ty e ty me mua Bile Edhe këtë formulë dashurie Gjithandej Nëse ka mbet ku pas Modernizimit Prandaj Zonja fjalë je e bukur Kur zotëri mendimi Ta jep bukurinë 3 E hë de Duhet m’u pajtua se Heshtja Na vëzhgon ankthshëm Çka po bëhet me ne Po nejse ma Zonja fjalë Dua me të puth tash Veç një herë Se e dyta e treta Yeton KELMENDİ şiir 18

Nuk e di si vijnë Liria le të rrojë e lirë Edhe fjala Edhe mendja Le të flasin çka Të duan Unë Tani dua puthjen e parë

Paris, korrik 2006

Nasıl Sevmeli şiir 19

HATIRALARIN GÖLGESİNDE

Unutulmuş bir şeyi söylemek isterdim

Yarın da hatırlamayacağın bir şeyi

Sessizlik yolcu ettiği zaman

Unutulmak her daim eskimiş olu

yor

Güneşin kuruttuğu meşede

Dizenin sırasında

Dağ ucuna asılı kaldığı yerde

Bekliyorum

Orada sadece sevgili beklenir

Ben dinlenmek için otururum

Beni

sonbahar kuruttu ya da ışık düşürdü

Sadece bir şey diyebilmeyi

Denediğimde

Haziran, 2004

Yeton KELMENDİ şiir 20

NËN HIJEN E KUJTIMIT

Të kisha thënë diçka të harruar

Atë që s’të kujtohet as nesër

Harrimi bëhet gjithnjë e më i vjetër

Atëherë kur rrugëton heshtja

Te lisi i tharë prej diellit

Po të pres

Në radhë me vargun

E varur në cikol të mallit

Aty pritet vetëm e dashura

E unë u ula me pushua

M’u shterrë vjeshta ose ra drita

Provova

Veç me t’ thënë d

içka

Qershor, 2004

Nasıl Sevmeli şiir 21

Aşk kirayla barınır

Görüldüğü gibi

Aşk kirayla barınır

Bir noktada kapanır

Ve düşüncenin

Küçültür uçlarını

Satranç taşları gibi oynar günlerle

Sonu geldiğinde

Zafersizce

O zaman

Bir baştan

Başlar başka

bir oyun Yeton KELMENDİ şiir 22

Dashuria banon me qera

Sa shihet

Dashuria banon me qera

Mbyllet në një pikë

Dhe i tkurr majat

E mendimit

Luan me ditët si me figurat e shahut

Kur të vij fundi

Pa fitues

Atëherë

S’ mbetet më veç një lojë

Tjetër

Nasıl Sevmeli şiir 23

Gecenin kraliçesi

Bugün

Elim ulaşmadı sana

Şe

Gözlerim bile gelmedi

Kraliçe

hrine kadar

İçimde bir şeyin

Ya da kötü saatlerin tutsağı var

Gecenin yalnız gözleri

Düşüncelerimin göğünü ışıklandırıyor

Üzerine kadar

Varmadan

Gecenin krallığına

Uzanan ellerin gölgesi sana ait değil

Bugünün akşamı

kraliçesiz Yeton KELMENDİ şiir 24

Mbretesha e natës

Nuk të mbërrin dora ime

Sonte

As sytë s’ mbërrin as deri

Afër qytetit tënd

Mbretëreshë

Ke diçka në brendinë time

Ose më ka zënë orë e ligë

Sytë e natës po vetëtojnë

Po e zbardhin qiellin e mendimit

Deri mbi ty

As që ka mbërritje

Në mbretërinë e natës

Vakiçare

Nuk të takojnë hijet e dorëzgjatjes

Mbrëmja e sontme pa mbretëreshë

Nasıl Sevmeli şiir 25

Neden dakikamı tutuyorsun

Şimdi

Bir şey benim ve senindir

Bugünündür

Kim bilebilir ki

Rüzgarın

Yolunun nerden eseceğini

Bir yerde hayret verici bir temsil gösterimde

Başka defa

Çıkmış elinde

Gelecek ve geçmişle

Dönüyordu

Şimdi

Bir yerde, bende bir yerlerde

Nerde buluşalım

Seninle

İki duvar

Dört göz arasında

Rüzgar esmeye başladı

Cancağızım

Gelişlerin çok geç

Neden dakikamı tutuyorsun

Şimdi

Seni ve kendimi bekliyorum

Nerden bileyim

Dakikamın geçmişi ne zaman gelir

Yeton KELMENDİ şiir 26

Pse ma mban minutën tim

Tani

Është diçka e imja e jotja

E sodit

E kush e di ka e ka rrugën

Ka e frynë fryma

Është shfaqur diku si pikë çuditëse

Herave tjera

I kishte dalë vetës dore dhe i binte rrotull

Ardhjes e shkuarjes

Tani

Është diku tek unë diku

Tek ti

Po ku ta takojmë ndërmjet dy mureve

Të katër syve

Ka nis me marrë frymë

Zemërimi

Ardhjet po janë të vona

Pse ma mbanë minutin tim

Tani

Po të pres ty edhe vetën

Ku ta dijë unë

Kur i vinë shkuarjet minutit tim

Nasıl Sevmeli şiir 27

Başlangıç

Biraz şımarık

Başlangıcın doğasından çık

Sonra bütün sınırları aş

Ve hiçbir noktayı düşmeden bırakma

Dönemecin etrafında

Konu karşısında

Çoğu defa sakini olmuş

Hayallerin

Merkezi kendinden ibaret

Köşkü diğer tarafta

Başlangıcı

Çatısız

Duvars

ız kuledir

Temeli

Senin başladığın yerdedir

Yeton KELMENDİ şiir 28

Fillimi

Paksa i llastuar

Del prej natyrës nismëtare

Pastaj i kapërcen krejt kufijtë

Dhe asnjë pikë se len pa i ra

Rreth e rrotull

Anatemë

Shumë herë e mbetur banore

E ëndrrës

Qendrën e ka përtej vetës

Qoshkun tek në anën tjetër

Fillimi

Është kulla pa mure

Pa kulm

Themeli

Aty ku ja fillon ti

Nasıl Sevmeli şiir 29

Gece yarısından sonra yazmak

Kırmızı noktalı kağıda

Zamanın ve

Tarihin yazıldığı yere

Özgürlük denen büyük söze

Tükürdüm

Ve tekr

ar uykum kaçtı

Kötü bir rüya

Tekrar

Benim ağır yalnızlığıma mektup yazdım

Benden

Merhaba

Vatanına

Yarına

Kadar yeterli zamanım kaldı

Hey mektupların

Gecesi ne kadar uzun

Merhaba yalnızlık

Kalemle fikirsiz

Seninle buluşuyorum

Sesin çıt etmediği yerde

Şimdi

de anlaşamıyoruz

Tamam

Ruhumun dilini

Dardanya’nın özlemi

Alır

Yeton KELMENDİ şiir 30

Benim mısrama bağlanır

Ve kendini artist sanırsın

Hoşça kal

Yarına kadar

Yeteri

zamanım kaldı Nasıl Sevmeli şiir 31

Shkrim pas mesnate

Në letrën me pika të kuqe

Ku datat i shkruaj

Dhe vakitë

Pështyva

Fjalën e madhe Liri

Dhe serish më doli gjumi

Ëndërrakeq

Prapë i shkrova letër

Vetmisë time të trentë

Tung nga

Unë

I yti Atdhe

Më teproj mjaftë kohë deri

Nesër

Hej sa e gjatë është nata

E letrave

Tung vetmi

Me laps e pa kurrfarë ideje

Takohem me ty

Ku zë as cik s’ bën

As tash nuk po kuptohemi

Ani de

Që gjuhën e shpirtit

Mallin e Dardanisë

Po mi merr

Yeton KELMENDİ şiir 32

Në një varg timin varesh

Dhe ndjehesh artistik

Tung pra

Më ka mbetur edhe mjaft kohë

Deri nesër

Nasıl Sevmeli şiir 33

Sevgilim nasıl sevmeliyim öğret

Hayatımın üzerinden

Gece gündüz yıllarca

Koştum

Ve onunla çok güzel oynadım

Çoğu defa hile yaptım

Bir ara sonunda

Anladım fakat çok geçti artık

Şimdi

Aklıma bir şey geldi

Ben kendimle ölçüşüyorum

Sadece bir ş

Sevgilim

ey sorabilirim

Nasıl sevebilirim öğret

Sanımca geç değil

Hiçbir zaman geç olmadığını

Söylerler

Fakat ben buna inanmıyorum

Sana inanırım bir çocuk masalı gibi

Öğret

Ama

Nasıl sevmeliyim öğret

Aşık olmayı değil

Annem de

Nasıl yürümem gerektiğini öğretseydi

Bütün hayatım koşarak geçerdi

Yeton KELMENDİ şiir 34

Koşarak

Artık büyüdüm

Koşarak

Dağlardan dönerek

Bugün sana varmak için ne kadar yol var

Aiiii

Öğret şimdi

Hilesiz sevgilim

Nasıl sevmeli

İnce bişeyler almak

Moda

Düşünürken

Edalı bakışlarla

lexoni shkrime letrare dhe publicistike nga Jeton Kelmendi

Fjala ketu e ka vendin e thënë si një veqnti në dimensionet artistike

Jeton Kelmendi poet publicist

Miqtë e e artit këtu kapërcejnë qetësinë

Libri i mendimeve

Heshtja dhe zhurma ime flasin me të njëjtëmn gjuhë


=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Jeton Kelmendi