Jeton Kelmendi TONI
Jeton Kelmendi - Bosanski

Jeton Kelmendi
Contact
Si shkohet për të vet vetja
Books
Photo
Français
Español
Português
فارسی
العربية
Nederlandse
Bangla
Hrvatski
Română
Deutsch
English
Македонски
українську
Россию
Ελληνικά
Türk
Svenska
Norsk
Finnish
Polska
Italiano
Bosanski
Slovenščina
հայերեն
中;;文;; China
日;本; (Japonise)
한;국;어; Corean
Eesti
Externel links
Photos of Kelmendi
Guestbook 


Biografia

Jeton Kelmendi, pjesnik, dramaturg, knjizhevni prevodilac i publicista, rodjen je 1978 godine u Pecci


Osnovnu i srednju shkolu zavrshio je u Pecci, studije o Masovnom komuniciranju u Prishtini, a poslijediplomske studije  u Briselu ULB - Medjunarodnu politiku i pitanja Sigurnosti. Godinama pishe i objavljuje poeziju, prozu, eseje i priçe. Suradjuje sa veccim brojem medija na albanskom i drugim jezicima , tretirajucci razliçita pitanja kulture i politike, posebice ona  koja se tiçu medjunarodnih odnosa.

   Prvu zbirku poezije “Stoljecce obecanja”, objavio je  1999 godine.Kasnije objavio je niz knjiga. Njegove pjesme prevedene su na 24 jezika, zastupljen je u nekoliklo  medjunarodnih antologjia Jedan je od najprevedenijih albanskih pjesnika. Prema knjizhevnoj kritici Kelmendi  je jedan od najreprezentativnijih predstavnika albanske suvremene poezije . Çlan je nekoliko medjunarodnih klubova pjesnika i suradjuje sa nekoliko çasopisa posveccenih knjizhevnosti i kulturi, posebice na engleskom,francuskom i rumunskom jeziku. Bitnost njegova rada u oblasti knjizhevnosti jeste pazhnja koju posveccuje poetskom izrazu, suvremenom izlaganju teksta i dubini poruke. U njegovom stvaralashtvu izdvaja se posebice lirika ljubavi i eliptiçki stih sa umjetniçkim  metaforama i simbolima

Trenutno zhivi i radi u Briselu.

Naslovi objavljenih djela:

§                     Srolecce obeccanja,1999,poezija

§                     Preko shutnje , 2002, poezija

§                     Ako bude podne , 2004, poezi

§                     Pokloni mi malo Domovine 2005, poezija

§                     Gdje idu dolasci, 2007, poezija

§                     Gospodja rijeç, 2007, dramë

§                     Dolazila si tragom vjetra ,2008, poezija

§                     Vrijeme kada bude vremena, 2009 poezija

§                     Putovanje mishljenja 2010, poezija

§                     EU mission in Kosova after its independence, 2010, USA

Knjige na drugim jezicima

  • Ce mult s-au rãrit scrisorile ( Koliko mnogo su proredjena pisma),personalna antologjia na rumunskom jeziku , 2008,
  • Breath / Duh , objavljena u Indiji, 2009 godine.
  • Dame parol/drame; objavljena u Francuskoj ,2011
  • COMME LE COMMENCEMENT EST SILENCIEUX /(Kada poçinje shutnja) , poezija; Paris,  2011
  • ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΟΙ ΕΡΧΟΜΟΙ/ (Gdje idu dolasci ), poezija , Grçka, 2010
  • Wie wollen /(Kako voljeti ), poezia , Njemaçka , 2011
  • Nasil sevmeli /(Kako voljeti ) poezija, Turska2011
  • A Palavra Evitou o Silêncio/(Rijeç  prelazi shutnju )  2009, Brazil
  • How to reach yourself/(Kako sresti sebe), poezija , USA  2010
  • Frau wort  (Gospodja rijeç) Drama Njemaçka  2012

 

Medjunarodne  i nacionalne  nagrade

§                     "Velika medjunarodna nagrada  Solenzara Paris"

§                     Nacionalna  Nagrada Miting poezije “Din Mehmeti  u Djakovici 2o11 godine

§                     Çlan je profesionalne  Novinarske asocijacije,Brisel

§                     Çlan je Akademije Nauka i Umjetnosti Evrope ,Paris

 

 

Kako se ide do samobitnosti

 

Prelazim države

Polja i šume i mora

 

Sve, što svijet

ima

Putnik u pratnji dana i noći

Prijateljice

Šetam minutama moga života.

Sve dok tebe ne sretnem

Hej

Što  radiš  tu

Uvijek dok šetam unutar

sebe

Tebe sretnem

Kod svakog raskršća

Po jedan znak  tvoj

Po jedno zeleno svjetlo

Moje

Na nebu svjetle mi oči tvoje

Koliko dugo

Će putovanje moje biti

Po novim putevima

Kojima jedino ja gazim

Prelazim ih na brzinu

Uputivši se prema tvojim znakovima

Hej

Ti čudni čovječe

Koliko je sati

Koji je danas datum

Da li znaš koji je mjesec

Godina

Jeste  sretno blagorodna  godina.

Kada sam prelazio liniju

Egnatia

Dvije dame sjedeći na travi

Čekaše mene

Jedna mi se prikazaše kao sunce

Druga kao mjesec

Kada stigoh blizu njih

Ponovno ti bijaše

Prva dama

Druga

Ljubav                                

Kormilar  unutrašnjosti

Ćaskali smo naširoko

O stvarima                                                                               

I o ništavilima

Koliko smo ispraznili

Izvore riječi

Toliko da rekoh sebi

Ti si sigurno

Jedan magičan svijet

I krenuh da se vratim ponovo

Samome sebi.

 

Idući tim znakovima, usmeravajući se

Negdje sredini puta

Povratka

Prođe pored mene jedna Gorska Vila

Prestrašen, dok smo se približavali

Jedno drugome,

Molih

Nemoj me povrijediti

Putnik sam

I vraćam se sebi

 

Tiho progovori,

Iblagoslovi od zemlje

Do  neba

I učini mi se poznatim glasom

Hej čudna ljepoto

Kao poznat glas učini mi se

Zar i ovdje mi se prikazuješ

Kasno je

Sada nastavljam put

Možda Sutra  stignem

 

Koji bi čovjek

Mogao  putovati tako daleko

Pitam pjesnika koji bješe

Dok ga gledah

Onoga što vidjeh

I na samom svanuću

Stigao sam

Do kapije duše

Dva zraka čekasse me

Hej čovječe

Ponovno smo se sastali

Ti i ja i moja princeza

Sada moram priznati

Da si ti u meni

Da, jesi zaista lično Ja

Cijelo ovo putovanje

Da bi se stiglo do samoga sebe.

         Paris 28 ožujak

Živješe iznad sebe

 

Sada stigla je do samobitnosti i živi sa anđelima

                   (Majci Terezi ) 

 

 

Koliko je  godina  prošlo

lexoni shkrime letrare dhe publicistike nga Jeton Kelmendi

Fjala ketu e ka vendin e thënë si një veqnti në dimensionet artistike

Jeton Kelmendi poet publicist

Miqtë e e artit këtu kapërcejnë qetësinë

Libri i mendimeve

Heshtja dhe zhurma ime flasin me të njëjtëmn gjuhë


=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Jeton Kelmendi