Jeton Kelmendi TONI
Jeton Kelmendi - 中;;文;; China

Jeton Kelmendi
Contact
Si shkohet për të vet vetja
Books
Photo
Français
Español
Português
فارسی
العربية
Nederlandse
Bangla
Hrvatski
Română
Deutsch
English
Македонски
українську
Россию
Ελληνικά
Türk
Svenska
Norsk
Finnish
Polska
Italiano
Bosanski
Slovenščina
հայերեն
中;;文;; China
日;本; (Japonise)
한;국;어; Corean
Eesti
Externel links
Photos of Kelmendi
Guestbook 

杰顿•凯尔门迪简介

杰顿·凯尔门迪,1978年生于科索沃佩贾市。在佩贾完成中学学业后到普里什蒂纳大学继续深造并获得大众通讯文学学士学位。他在比利时布鲁塞尔自由大学完成研究生学业专修国际安全研究专业。完成第二个硕士学位·外交硕士学位学业。杰顿·凯尔门迪的真实身份是传媒与政策的候选博士。多年来一直从事诗歌、散文、随笔以及短篇小说创作。杰顿·凯尔门迪是阿尔巴尼亚和外国多家报纸的长期供稿人,他的稿子覆盖了许多文化与政策主题,尤其涉及国际事务。1999年杰顿·凯尔门迪发表了他的处女作,名为《允诺的世纪》一书后声名鹊起。之后出版了许多其它著作。他的诗歌被翻译成22种文字发表在多种国际文学选集中。他是阿尔巴尼亚被翻译得最多,在欧洲最著名的诗人。根据许多文学评论,杰顿·凯尔门迪是阿尔巴尼亚现代诗歌的真正代表。国际批评家和诗人在写他的多篇文章中都将他看成一个伟大的欧洲诗人。他是许多国际诗歌俱乐部成员,多家文学与文化杂志的英、法语以及罗马尼亚语的供稿人。杰顿·凯尔门迪文学领域作品的智慧是基于关注诗意表达、文本的现代开发以及信息的深度,作品体裁更多集中于爱情诗以及混杂隐喻和艺术象征的省却型诗歌。凯尔门迪是1998-1999由科索沃解放军领导发起的科索沃解放战争的一位老兵。现在居住工作于比利时布鲁塞尔。

已出版著作:

- 《允诺的世纪》(“Shekulli i Premtimeve”), 1999(诗歌)

- 《超越沉默》(“Përtej Heshtjes”), 2002 (诗歌)

- 《如果是下午》(“Në qoftë mesditë”), 2004 (诗歌)

- 《祖国宽恕我》(“Më fal pak Atdhe”), 2005, (诗歌)

- 《抵达者们去何处》(“Ku shkojnë ardhjet”),2007 (诗歌)

- 《你为风的去向而来》(“Erdhe për gjurmë të erës”), 2008 (诗歌)

- 《有时间请定时》(“Koha kurë të ketë kohë”), 2009 (诗歌)

- 《流浪的思想》(“Rrugëtimi i mendimeve“) ,2010(诗歌)

- 《精神洗礼》(Pagezimi I shpirtit), 2012(诗歌)

 

已出版剧本:

-     《言语太太》(“Zonja Fjalë”), 2007  (话剧)

-     《戏剧与反戏剧》2011(话剧)

 

政治经历:

-      2010年科索沃独立后欧盟特派团驻美特使

-      知识的艰难时世,2011年,科索沃普里什蒂纳

-      2012年度合作与竞争北约—欧盟特派团特斯,阿尔巴尼亚地拉那

 

已出版的外语著作:

-    《还有多少文学瑰宝》;以罗马尼亚语出版

-    《呼吸》;印度出版

-    《言语太太》话剧;法国出版

-    《一如开始是沉默》;诗歌,法国巴黎出版

 -    《抵达何处》;希腊语诗歌,希腊出版                                     

 -     《如何爱》;诗歌,德国出版

-    《言语太太》;话剧,德国出版

-     《如何爱》;土耳其出版

-   《时间的开端》;诗歌,乌克兰出版

-   《如何抵达自己》;诗歌,美国出版

《有时间请定时》;马其顿出版

    -  《省略号》;诗歌,埃及出版

 

国际奖:

欧洲职业新闻记者协会比利时布鲁塞尔分会会员

法国巴黎欧洲科学与艺术研究院成员

乌克兰基辅乌克兰科学与艺术研究院成员

法国巴黎著名索兰扎拉国际奖

2001年度科索沃贾科维察MITINGU国家诗集奖 


[阿尔巴尼亚]杰顿·凯尔门迪


        言语太太思想先生(外三首)

 1

我说得有点

不一样

很伤心

小姐

可我是在说

你不会误解我

最终这些仅仅是这位诗人的

言语

而且你也知道揭开隐蔽的思想

是允许的

揭开每一部分

这样他们便能穿我喜欢的外衣

在每一个裸露之处

或者

倘若说我爱你

对你已经足够

我决定宁可选择

每个人

对每个人说的

男人对他妻子说的

小姐

我有另一个完全不一样的想法。

 

2

如果这种思想对世界没有价值

怎么办

或者言语

人的心绪表达

是口头的,没有深思熟虑怎么办

你是言语小姐

而我,是智慧先生

我已经看到他们就像这样

我自己和你,你和我自己

甚至这遍及各地的爱情

公式

历经现代化后

依旧在原处

 

这就是为什么

当智慧先生

把美给你的时候

你是漂亮的言语太太

 

3

那么让我们继续

我们应该集中力量

因为

沉默

焦急地看着我们

我们是什么情况

但是请别介意

言语小姐

我现在想吻你

就吻一下

因为我不知道第二下和第三下

会怎么来

就让自由活在自由里吧

言语

和大脑

说他们想说的

而我

我现在想要我的初吻。

 

20067月于巴黎

 

一个字长进舌头的泥里

 

我对自己传说中破碎的琴弦

将它们和一直单独呆着的

好思想一起

保留在我们手里

很好

是不是在壁炉附近放松放松

你从来都没有像今天

一眨眼

一个字

 

长进了舌头的泥里

一直长到天空

将她的根埋到最黑暗的区域

今天在照看明天

 

经过

雨水浇灌和整套土壤培植

诗人的一首诗

和他的闪电一起

对冷漠说再见

我们有一天会在

两座山之间会面。

                         2007227日于布鲁塞尔

 

诗行里的记忆

 你不会在大石头边

找到我

他的阴处代替了

黄草上方的我

我不再坐着

 

只有意义保留了下来

我的朋友,你曾经多么强大

你说过不看一次

是不可能的

几个月过去了

几季

几年

我的朋友,你曾经多么强大

婉约的诗行,狂野的

lexoni shkrime letrare dhe publicistike nga Jeton Kelmendi

Fjala ketu e ka vendin e thënë si një veqnti në dimensionet artistike

Jeton Kelmendi poet publicist

Miqtë e e artit këtu kapërcejnë qetësinë

Libri i mendimeve

Heshtja dhe zhurma ime flasin me të njëjtëmn gjuhë


=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Jeton Kelmendi